info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Cảm nhận của Thầy Thi

[:vi]

CẢM NHẬN CỦA THẦY THI ĐẾN TỪ XỨ LINH LA, KOM TUM SAU KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI 15 NĂM CỦA HỘI BÁC ÁI PHANXICÔ

Thật may mắn cho con, khi con tham dự đại hội kỷ Niệm 15 năm thành lập của Hội Bác Ái Phan-xi-cô. Đối với con, đây là lần đầu tiên con được tham dự một đại hội của một tổ chức bác ái lớn như vậy. Khi tham dự đại hội lần này, con đã có nhiều kinh nghiệm thật đáng nhớ.

Điều đầu tiên làm cho con ngạc nhiên nhất là con thấy có sự hiện diện của Quý Đại Đức và Quý Ni Sư tham dự đại hội. Bởi vì trước khi tham dự đại hội, con nghĩ rằng đại hội Bác Ái Phan-xi-cô chỉ có những người Công Giáo mà thôi, nhưng thực tế làm cho con thật ngỡ ngàng. Và có thể nói, Hội là một tổ chức bác ái phi tôn giáo.

Cha Linh hướng, HĐQT, quý Thầy, quý Soeurs quản lý Mái Ấm

Kế đến, khi con nghe các buổi thuyết trình của các vị trong ban Hội Đồng Quản Trị, cũng như các cha, các sơ; các vị nói về thực trạng đời sống thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần của những người nghèo khắp cả nước từ bắc chí nam. Nhiều người thì thiếu về nguồn nước sạch sinh hoạt tại vùng tây nguyên và miền tây; nhiều gia đình thì thiếu ngôi nhà để che nắng che mưa; các em nhỏ vùng tây bắc và tây nguyên thì thiếu sự giáo dục và chăm sóc sức khỏe y tế; nạn phá thai tại các thành phố thì đang diễn ra mỗi ngày mỗi gia tăng. Nghe những điều như trên, con thấy rằng khắp đất nước Việt Nam người nghèo đói, người chịu thiệt thòi về sức khỏe và giáo dục còn quá nhiều. Thực trạng trên là một thách thức cho những người có trách nhiệm đời cũng như đạo.

Bên cạnh những mảnh đời khó khăn nghèo khổ, con thấy có biết bao nhiên là tấm lòng vĩ đại trong công việc sẻ chia và nâng đỡ dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đói nghèo. Những tấm lòng cao cả mà con phải cúi mình thán phục và biết ơn.

Đồng thời, con biết rằng Hội Bác Ái Phan-xi-cô được thành lập để nâng đỡ những người đói nghèo. Với ý hướng trên, con tin rằng Hội đã, đang và sẽ luôn sát cánh với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

Con xin tri ân Quý Hội Đồng Quản Trị Hội Bác Ái Phan-xi-cô, đã cho con tham dự đại hội kỷ niệm 15 năm thành lập của Hội. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho công việc, gia đình và đời sống của Quý vị.
Nguyễn Đức Thi

[:en]

CẢM NHẬN CỦA THẦY ĐẾN TỪ XỨ LINH LA, KOM TUM SAU KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI 15 NĂM CỦA HỘI BÁC ÁI PHANXICÔ

Thật may mắn cho con, khi con tham dự đại hội kỷ Niệm 15 năm thành lập của Hội Bác Ái Phan-xi-cô. Đối với con, đây là lần đầu tiên con được tham dự một đại hội của một tổ chức bác ái lớn như vậy. Khi tham dự đại hội lần này, con đã có nhiều kinh nghiệm thật đáng nhớ.

Điều đầu tiên làm cho con ngạc nhiên nhất là con thấy có sự hiện diện của Quý Đại Đức và Quý Ni Sư tham dự đại hội. Bởi vì trước khi tham dự đại hội, con nghĩ rằng đại hội Bác Ái Phan-xi-cô chỉ có những người Công Giáo mà thôi, nhưng thực tế làm cho con thật ngỡ ngàng. Và có thể nói, Hội là một tổ chức bác ái phi tôn giáo.

Cha Linh hướng, HĐQT, quý Thầy, quý Soeurs quản lý Mái Ấm

Kế đến, khi con nghe các buổi thuyết trình của các vị trong ban Hội Đồng Quản Trị, cũng như các cha, các sơ; các vị nói về thực trạng đời sống thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần của những người nghèo khắp cả nước từ bắc chí nam. Nhiều người thì thiếu về nguồn nước sạch sinh hoạt tại vùng tây nguyên và miền tây; nhiều gia đình thì thiếu ngôi nhà để che nắng che mưa; các em nhỏ vùng tây bắc và tây nguyên thì thiếu sự giáo dục và chăm sóc sức khỏe y tế; nạn phá thai tại các thành phố thì đang diễn ra mỗi ngày mỗi gia tăng. Nghe những điều như trên, con thấy rằng khắp đất nước Việt Nam người nghèo đói, người chịu thiệt thòi về sức khỏe và giáo dục còn quá nhiều. Thực trạng trên là một thách thức cho những người có trách nhiệm đời cũng như đạo.

Bên cạnh những mảnh đời khó khăn nghèo khổ, con thấy có biết bao nhiên là tấm lòng vĩ đại trong công việc sẻ chia và nâng đỡ dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đói nghèo. Những tấm lòng cao cả mà con phải cúi mình thán phục và biết ơn.

Đồng thời, con biết rằng Hội Bác Ái Phan-xi-cô được thành lập để nâng đỡ những người đói nghèo. Với ý hướng trên, con tin rằng Hội đã, đang và sẽ luôn sát cánh với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

Con xin tri ân Quý Hội Đồng Quản Trị Hội Bác Ái Phan-xi-cô, đã cho con tham dự đại hội kỷ niệm 15 năm thành lập của Hội. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho công việc, gia đình và đời sống của Quý vị.
Nguyễn Đức Thi

[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *