info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Hội Bác Ái Phanxicô

Hội Bác Ái Phanxicô là một tổ chức vô vị lợi được chính phủ Hoa Kỳ công nhận là một Hội Từ Thiện (Non-profit Organization 501(c)(3) Permit # 52-2418738 Dựa theo tinh thần của Thánh Phanxicô khó nghèo. Phục vụ anh chị em khốn cùng trong tình yêu thương. Chúng tôi cam kết phục vụ anh chị em lâm cảnh khốn cùng không phân biệt tôn giáo, sắc tộc. để đáp ứng nhu cầu: Cơm Áo – Y Tế – Giáo Dục và đặc biệt các trẻ mồ côi khuyết tật.

Chúng tôi là trực tiếp về quê hương, tiếp xúc với những cơ sở từ thiện vốn đã có uy tín và thành tích hoạt động xã hội từ Bắc, Trung, Nam. Chính những cơ sở này là cánh tay nối dài của quý ân nhân và Hội để chuyển trực tiếp những nhu yếu phẩm, thuốc men, hỗ trợ tài chánh đến anh chị em cần được giúp đỡ, nhất là các trẻ mồ côi khuyết tật ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Những ngân khoản do lòng quảng đại của quý ân nhân đóng góp sẽ được sử dụng để giúp đỡ những người thực sự lâm cảnh đói nghèo, bệnh tật hoặc thiên tai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *