info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Quy trình chung cho các dự án của Hội

( Thuyết trình của chị Ngọc My- Trưởng ban Quản lý chương trình của Hội, trong Đại Hội 15 năm thành lập )

1. Đề nghị
Đơn xin.

2. Dự án
– Xét duyệt dự án
– Thực hiện dự án.

Chị Ngọc My thuyết trình trong Đại hội 15 năm thành lập của Hội

3. Phúc trình
– Báo cáo tiến trình dự án
– Cập nhật thông tin thực hiện dự án.

4. Truyền thông
– Hỗ trợ chụp ảnh, quay phim
– Lưu trữ ảnh & phim vào dữ liệu
– Sáng tạo nội dung, quảng bá trên các kênh truyền thông.

5. Giám sát
– Theo dõi tiến trình
– Điều chỉnh (nếu cần)
– Kiểm tra báo cáo
– Góp ý thực hiện.

Điều hành – Giám sát – Phúc trình

6. Kế toán
– Ký nhận tài chánh – ghi nhận ngày tháng
– Lưu trữ vào hệ thống quickbook
– Đối chiếu ngân quỹ – xác nhận.

7. Hoàn thành
Kết thúc dự án
Lưu trữ hồ̀ sơ
Bài học kinh nghiệm
Đóng sổ dự án.

————–
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
LÀM ƠN GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU:
Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý vị muốn giúp
VÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954,
hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *