info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Xây dựng nhà cơ bản cho 20 hộ gia đình nghèo tại vùng San Mateo- Rizal

Thứ 7, ngày 6 tháng 3 vừa qua, được sự hỗ trợ của Hội Bác Ái Phanxicô cùng quý vị...