info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Chương trình được thực hiện hàng năm, mỗi khi xảy ra các đợt thiên tai, lũ lụt tại các khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Bắc. Hội nhanh chóng liên lạc với các nơi bị ảnh hưởng và  thiệt hại nặng nề bởi các cơn lũ quét, tìm hiểu nhu cầu khẩn cấp thực tế để cứu trợ nhanh chóng. Trong 15 năm nay, Hội đã gửi về gẩn 1 triệu dollar để giúp hơn 138,918 trường hợp khẩn cấp do lũ lụt gây ra. Mỗi phần quà cứu trợ thường bao gồm: gạo, mì tôm, muối, đường, chăn ấm…hoặc tuỳ theo nhu cầu phù hợp với từng hoàn cảnh và địa phương. Trong những  năm  gần  đây,  Soeur  Minh  Du  đã  rất  nhiệt  tình  cộng  tác    hỗ  trợ  Hội  trong việc liên lạc với nhiều nơi khi xảy ra lũ lụt và thiên tai.