info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Thương lắm phận bé mồ côi

Con sinh ra không biết mặt mẹ, mà cũng chẳng có cha. Con lớn lên trong vòng tay yêu thương của “Người Lạ”. “Người Lạ” đã trở thành người thân duy nhất của con. Biết bao nhiêu đứa trẻ như con từng ngày được lớn lên, được yêu thương, được chăm sóc bởi hàng trăm, hàng ngàn “Người Lạ”, Tuy Con không có cha, có mẹ như những bạn trẻ khác nhưng con có hàng trăm, hàng ngàn Cha Mẹ khác hàng ngày lo lắng, yêu thương và quảng đại giúp đỡ chia sẻ cho chúng con.

Những đứa trẻ được sống nhờ tình thương của “Người lạ”

Xin Tạ Ơn Đời, Xin Cảm Ơn Người đã cho con may mắn được làm người.
Xin Tạ Ơn Đời, Xin Cảm Ơn Người đã yêu thương và giúp đỡ con.
Xin Tạ Ơn Đời, Xin Cảm Ơn Người trong mọi ngày sống của con.

————————

Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org

📣 Tại Hoa Kỳ:
Mọi đóng góp đều cao quý và có khấu trừ thuế
Xin Quý Vị vui lòng gửi ngân phiếu về.
Hội Bác Ái Phanxicô,
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
hoặc gọi điện thoại số +1 (415) 744-1491
hoặc e-mail: info@HoiBacAiPhanxico.us để biết thêm chi tiết.

📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
Nội Dung: GIÚP CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÉ MỒ CÔI
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954, hoặc Sr Ngọc Lan theo số 01207284389 để biết thêm hoạt động của Hội.
Kính chúc quý vị ngày mới nhiều niềm vui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *