info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 P.O BOX 425120, San Francisco, CA 94142

Hỗ trợ tinh thần cho các phụ nữ cơ nhỡ, lỡ lầm không phá bỏ thai nhi cũng như chi trả tiền viện phí trong thời gian các em nằm viện sinh nở. Các bà mẹ được chăm sóc chu đáo từ lúc mang thai đến lúc sinh nở được khoẻ mạnh. Sau khi sinh nở, các em được hỗ trợ học nghề, định hướng nghề nghiệp và vượt qua mặc cảm tinh thần để hoà nhập trở lại cuộc sống. Trong suốt 15 năm qua, với sự giúp đỡ của Cha, hơn 3000 trẻ em sơ sinh được cứu sống khỏi tình trạng nạo phá thai.