info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050
Hội Bác Ái Phanxicô

HỘI BÁC ÁI PHANXICÔ

Giúp Trẻ Mồ Côi và Người Khuyết Tật

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Hội Bác Ái Phanxicô Giúp Các Cá Nhân Và Gia Đình Vượt Lên Số Phận, Để Sống Lành Mạnh, Sống Có Ích Thông Qua Giáo Dục, Chăm Sóc Y Tế Và Phát Triển Cộng Đồng.​

CHÚNG TÔI GIÚP BẠN THỰC HIỆN NGHĨA CỬ YÊU THƯƠNG

Đóng góp của bạn là hỗ trợ các chương trình làm thay đổi cuộc sống.

THỐNG KÊ

0

Ân Nhân

0

Hoàn Cảnh Được Giúp Đỡ

0

Số Tiền Đóng Góp Từ Ân Nhân

Trong 3,614,134 Trường hợp  tại Việt Nam năm nay, chúng tôi đã quản lý hơn 46.300 điều trị y tế, đã cấp hơn 300 khoản trợ cấp vi mô và chúng tôi đã hỗ trợ giáo dục 1,300 trẻ em

SPONSOR A CHILD

Give hope to a child, his or her family, and a whole generation of leprosy affected communities. For less than a dollar a day, you can make a difference in the life of a child.

With your help, we’ve accomplished amazing things this year. Take a look back at some inspiring highlights, and look for an exciting