info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 P.O BOX 425120, San Francisco, CA 94142

GẠO TÌNH THƯƠNG

Giúp gạo và lương thực hàng quý cho gần 2,000 người khuyết tật, người khiếm thị không có khả năng lao động và những người già không nơi nương tựa. Với sự giúp đỡ của quý Soeurs hơn 1 triệu ngươì bất hạnh được giúp lương thực trong suốt 16 năm qua. Cuộc sống của họ đỡ vất vả hơn,  đánh tan sự mặc cảm vì sự mù lòa, để những ngày tuổi già được bình an, bớt nỗi lo lắng về cái ăn hàng ngày.