info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Chương trình Giải phẫu Mắt rất thiết thực và rất cần thiết, có thể nói là cấp bách, vì trong 16 năm từ năm 2004-2020 với số tiền $983, 560 Usd mà chương trình đã đem lại cho 21,571 bệnh nhân được thoát cảnh mù lòa, mang lại cho họ ánh sáng và biết bao vui mừng trong cuộc sống.

Sr Hồng Vân-quản lý chương trình Giải phẫu mắt cùng 1 số bệnh nhân chuẩn bị được phẫu thuật