info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Chương trình kêu gọi $400/ trường hợp, do Sr Huỳnh Thị Ngọc Nữ phụ trách và thực hiện.

Một bệnh nhân mới được mổ bướu cổ

Trong 16 năm, từ 2004-2020, với số tiền $ 97,300.00 chương trình đã giúp cho 228 trường hợp được mổ bướu cổ. Những người được giúp đỡ đa phần là người già neo đơn, không nơi nương tựa.