info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 P.O BOX 425120, San Francisco, CA 94142

Giáo Dục

Chương trình hỗ  trợ  bao  gồm: xây trường học, học  bổng,  sách  giáo  khoa  và  xe  đạp  nhằm  tạo  động  lực cho các em học sinh cấp 1, 2, 3 và các em sinh viên nghèo có thêm điều kiện được đến trường, vượt qua khó khăn để theo đuổi ước mơ học tập của mình. Chương trình đã giúp đỡ hơn 145,270 em trong suốt 16 năm qua.