info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 P.O BOX 425120, San Francisco, CA 94142

THANKSGIVING 🦃 – NGÀY LỄ CỦA LÒNG BIẾT ƠN ♥

Kính thưa quý vị Ân Nhân Hội Bác Ái Phanxicô (HBAP),Dịp lễ Tạ Ơn là khoảng thời gian đặc biệt...