info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

HAPPY THANKSGIVING

Hội Bác Ái Phanxicô kính chúc quý Ân Nhân và gia đình một Lễ Tạ Ơn nhiều ơn lành và...