info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 P.O BOX 425120, San Francisco, CA 94142

#GivingTuesday- Yêu thương sẽ được nhân đôi

Còn một ngày nữa thôi là #GivingTuesday. GivingTuesday năm nay, Hội Bác Ái Phanxicô hướng đến việc gây quỹ để nuôi...