info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

HAPPY NEW YEAR 2020 🌼

Năm mới đã về💗🎉. Hội Bác Ái Phanxicô kính chúc quý vị năm mới 2020 được nhiều sức khỏe, nhiều...

Happy new year 2020 ! Best wishes 💝🥰💐

Năm mới đã về. Hội Bác Ái Phanxicô kính chúc quý vị năm mới 2019 được nhiều sức khỏe, nhiều...