info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Lịch sử Hoạt Động

Hội Bác Ái Phanxicô được thành lập vào năm 2003.

Hội được Chính phủ Hoa Kỳ công nhận là một tổ chức vô vị lợi. Mọi đóng góp của quý ân nhân đều được khấu trừ thuế.

Hội được sự cộng tác của hàng trăm Linh mục, Nữ tu, Đại đức, Ni sư tại Việt Nam và các cộng tác viên tại Hoa Kỳ.

Trong 15 năm qua, Hội đã giúp được hơn 3,5 triệu người nghèo khổ, mồ côi, khuyết tật, với số tiền lên đến 25 triệu đô la. Hội được sự tin tưởng và đóng góp của trên 60.000 ân nhân khắp nơi tại Hoa Kỳ, Cannada, Pháp và Úc.

Hội được ông Michael P. Murray, thành viên của Tổ Chức Kế Toán Công Chứng Hoa Kỳ và California, kiểm tra tài chánh và sổ sách hàng năm theo đúng luật tiểu bang.

Năm 2016, Hội đã gửi về Việt Nam với số tiền lên đến 2 triệu đô la gửi về Việt nam giúp cho 158,990 người.