info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

[:vi]Ý Cầu Nguyện[:en]Prayer [:]

 

Bạn thân mến,

Sinh ra trong thân phận con người, bạn và tôi ít nhiều đều có những gánh nặng dường như vượt quá sức lực của chúng ta. Và nếu bạn giữ cho riêng mình, thì một lúc nào đó, bạn sẽ ngã quỵ.

Chúng tôi không muốn bạn đau khổ nhưng muốn chia sẻ với bạn gánh nặng này. Bởi chúng tôi luôn tin rằng, Thiên Chúa chúng tôi tin thờ đã hứa:  “Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.” (Ga 14, 13-14)

Vậy, bạn hãy cùng chúng tôi dâng những ý nguyện lên Thiên Chúa, bằng cách nhập ý nguyện của bạn vào ô bên dưới. Để chính Thiên Chúa nâng đỡ và chúc lành cho bạn muôn phúc lộc từ trời.

[wp-prayer-engine form]

[wp-prayer-engine]