info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Tóm Tắt Về Hội

[:vi]1. Tôn Chỉ: Hội Bác Ái Phanxicô phục vụ anh em lâm cảnh khốn cùng không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và không hoạt động chính trị; đáp ứng nhu cầu: Cơm Áo – Y Tế – Giáo Dục và đặc biệt các em mồ côi khuyết tật.

2. Bản Chất: Hội Bác Ái Phanxicô là một Hội từ thiện vô vị lợi được công nhận là một Non-profit Organization. Dựa theo tinh thần của thánh Phanxicô khó nghèo. Phục vụ anh em khốn cùng trong tình yêu thương.

3. Phương cách làm việc: Trực tiếp về quê hương, tiếp xúc với những cơ sở từ thiện vốn đã có uy tín và thành tích hoạt động xã hội từ Bắc, Trung, Nam. Chính những cơ sở này là cánh tay nối dài của quí ân nhân và Hội để chuyển trực tiếp những nhu yếu phẩm, thuốc men, tài chánh đến anh em cần được giúp đỡ, nhất là các em mồ côi khuyết tật; ở những vùng xa xôi hẻo lánh.Những ngân khoản do lòng quảng đại của quí ân nhân đóng góp sẽ được xử dụng để giúp đỡ những người thực sự lâm cảnh đói nghèo, bệnh tật hoặc thiên tai qua ba nhu cầu: Cơm Áo, Y Tế, Giáo Dục

Tất cả đóng góp đều được trân trọng và có giấy khấu trừ thuế, chúng tôi bảo đảm tiền đóng góp của Quí vị được gửi trực tiếp đến tận tay người nghèo khổ tại quê nhà.[:en] 

 [:]