info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Trang chủ

Hội Bác Ái Phanxicô

HỘI BÁC ÁI PHANXICÔ

Giúp Trẻ Mồ Côi và Người Khuyết Tật

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Hội Bác Ái Phanxico Giúp Các Cá Nhận Và Gia Đình Vượt Lên Số Phận, Để Sống Lành Mạnh, Sống Có Ích Thông Qua Giáo Dục, Chăm Sóc Y Tế Và Phát Triển Cộng Đồng.

GIÁO DỤC

Một trong những cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để vượt qua hoàn cảnh là thông qua giáo dục.

Y TẾ

Thông qua các phòng khám và hợp tác với các bệnh viện, chúng tôi cung cấp điều trị y tếcho các bệnh nhân.

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Hội Bác Ái Phanxicô giúp tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở hạ tầng, tăng trưởng và phát triển cộng đồng.

CHÚNG TÔI GIÚP BẠN THỰC HIỆN NGHĨA CỬ YÊU THƯƠNG

Đóng góp của bạn là hỗ trợ các chương trình làm thay đổi cuộc sống.

Trong 3,614,134 Trường hợp  tại Việt Nam năm nay, chúng tôi đã quản lý hơn 46.300 điều trị y tế, đã cấp hơn 300 khoản trợ cấp vi mô và chúng tôi đã hỗ trợ giáo dục 1,300 trẻ em

CHÚNG TÔI CẦN SỰ TRỢ GIÚP CỦA BẠN

HỖ TRỢ DỰ ÁN

Add Your Heading Text Here

NHẬN HỖ TRỢ MỘT BÉ

Add Your Heading Text Here

THỰ HIỆN MỘT CHIẾN DỊCH

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

THỐNG KÊ

0

Ân Nhân

0

Hoàn Cảnh Được Giúp Đỡ

0

Số Tiền Đóng Góp Từ Ân Nhân

SPONSOR A CHILD

Give hope to a child, his or her family, and a whole generation of leprosy affected communities. For less than a dollar a day, you can make a difference in the life of a child.

WATCH OUR NEW VIDEO 2019 YEAR-IN-REVIEW

With your help, we’ve accomplished amazing things this year. Take a look back at some inspiring highlights, and look for an exciting