info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

3000 gia đình nghèo nhận được gạo tình thương

[:vi]

Người khuyết tật, người khiếm thị, người già neo đơn. Những hoàn cảnh quá đáng thương, khó khăn và thiếu thốn.

Trong số đó, có rất nhiều người chỉ có một ước mơ đơn giản, là mong có gạo ăn đủ no là đời hạnh phúc lắm rồi.

Quý Soeurs Caritas Vinh đại diện Hội chuyển trao gạo cho người khuyết tật,..

Trước cảnh đói khổ, thiếu thốn của hàng nghìn những mảnh đời đáng thương ấy. Nhờ sự chia sẻ của quý vị ân nhân, trong quý 1/2019 vừa qua, có 300 gia đình nghèo tại Hà Tĩnh và Nghệ An đã nở những nụ cười tươi, vui mừng khi đến ngày được nhận gạo, mấy ngày tới sẽ bớt lo đói.

Bà con tập trung chuẩn bị nhận gạo tại các điểm

————–
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
LÀM ƠN GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU:
Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý vị muốn giúp
VÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954,
hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội.

 

[:en]

Người khuyết tật, người khiếm thị, người già neo đơn. Những hoàn cảnh quá đáng thương, khó khăn và thiếu thốn.

Trong số đó, có rất nhiều người chỉ có một ước mơ đơn giản, là mong có gạo ăn đủ no là đời hạnh phúc lắm rồi.

Quý Soeurs Caritas Vinh đại diện Hội chuyển trao gạo cho người khuyết tật,..

Trước cảnh đói khổ, thiếu thốn của hàng nghìn những mảnh đời đáng thương ấy. Nhờ sự chia sẻ của quý vị ân nhân, trong quý 1/2019 vừa qua, có 300 gia đình nghèo tại Hà Tĩnh và Nghệ An đã nở những nụ cười tươi, vui mừng khi đến ngày được nhận gạo, mấy ngày tới sẽ bớt lo đói.

Bà con tập trung chuẩn bị nhận gạo tại các điểm

————–
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
LÀM ƠN GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU:
Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý vị muốn giúp
VÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954,
hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội.

 2

[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *