info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

35 em được nuôi dưỡng ước mơ

[:vi]

Ân Nhân Tran Dolch (cô Mai Tran) gặp gỡ, chia sẻ cùng các em sinh viên

Sáng nay, ngày 10-03-2019, Hội đã trao học bổng cho 35 em sinh viên tại Huế, và giao lưu với các em nhận học bổng trước đó, tổng cộng là 87 em. Các suất học bổng này do ân nhân Tran Dolch (Cô Mai Tran) tài trợ.

Cha Linh hướng phát học bổng cho các em sinh viên tại Huế

Buổi phát học bổng có dự hiện diện của Cha Linh Hướng Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP., Cha quản lý chương trình giáo dục Vint Nguyễn Phước Thiên, OP., Cha Giuse Phan Tấn Hồ, Soeur Nguyễn Thị Bàng, Soeur Đặng Thị Thu Hiền, Thầy Hạnh, các Soeur, thầy cộng tác viện, chị Lê My đại diện văn phòng của Hội tại Hoa Kỳ và đặc biệt là có sự hiện diện của ân nhân Tran Dolch (cô Mai Tran) đã tài trợ toàn bộ các suất học bổng, cùng cô Huệ là em của ân nhân Tran Dolch.
Buổi phát học bổng có thêm sự góp mặt của cô Nguyễn Thị Kinh là giám đốc Hội Khuyến học Huế.

Quý Cha, Soeur, các Cộng tác viên, Quý Ân Nhân, cùng các em sinh viên chụp hình lưu niệm tại nhà dòng Thánh Tâm -Huế

————————–
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
LÀM ƠN GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU:
Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý vị muốn giúp
VÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954, hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội.

[:en]

Ân Nhân Tran Dolch (cô Mai Tran) gặp gỡ, chia sẻ cùng các em sinh viên

Sáng nay, ngày 10-03-2019, Hội đã trao học bổng cho 35 em sinh viên tại Huế, và giao lưu với các em nhận học bổng trước đó, tổng cộng là 87 em. Các suất học bổng này do ân nhân Tran Dolch (Cô Mai Tran) tài trợ.

Cha Linh hướng phát học bổng cho các em sinh viên tại Huế

Buổi phát học bổng có dự hiện diện của Cha Linh Hướng Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP., Cha quản lý chương trình giáo dục Vint Nguyễn Phước Thiên, OP., Cha Giuse Phan Tấn Hồ, Soeur Nguyễn Thị Bàng, Soeur Đặng Thị Thu Hiền, Thầy Hạnh, các Soeur, thầy cộng tác viện, chị Lê My đại diện văn phòng của Hội tại Hoa Kỳ và đặc biệt là có sự hiện diện của ân nhân Tran Dolch (cô Mai Tran) đã tài trợ toàn bộ các suất học bổng, cùng cô Huệ là em của ân nhân Tran Dolch.
Buổi phát học bổng có thêm sự góp mặt của cô Nguyễn Thị Kinh là giám đốc Hội Khuyến học Huế.

Quý Cha, Soeur, các Cộng tác viên, Quý Ân Nhân, cùng các em sinh viên chụp hình lưu niệm tại nhà dòng Thánh Tâm -Huế

————————–
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
LÀM ƠN GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU:
Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý vị muốn giúp
VÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954, hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội.

[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *