info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

51 EM Ở TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT CAN LỘC VỚI MUÔN KHÓ KHĂN

Trung tâm hiện đang chăm sóc và giáo dục 51 em học sinh khuyết tật thuộc nhiều dạng tật khác nhau cũng như các em có hoàn cảnh gia đình nghèo khổ☹. Các em đến với Trung tâm đa số đều có hoàn cảnh khó khăn, chỉ một số ít gia đình có kinh tế tạm ổn định, nên trung tâm phải hỗ trợ hết 51 em tiền học phí với mức từ một trăm, hai trăm… đến một triệu đồng hoặc hoàn toàn miễn phí cho những em vừa khuyết tật vừa hoàn cảnh gia đình khó khăn…tùy theo hoàn cảnh của từng em.

Hình ảnh chung của các em nhỏ trong trung tâm (còn thiếu)

🙏Xin quý vị Ân Nhân tiếp tục giúp đỡ trung tâm để giúp các em khuyết tật bớt khó khăn về lương thực, thực phẩm, bổ sung thêm dinh dưỡng và hỗ trợ học phí cho các em.

Giờ học cá nhân của 1 em bị bệnh down

#nhipcaubemocoi#bemoicoihoibacaiphanxico

————-

Mọi đóng góp của quý vị đều trân quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay những người nghèo nhất đang cần sự giúp đỡ.

All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects

. In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia

Help the poor by donating via PayPal, or contact us atPhanxico CharityP.O. Box 425120, San Francisco, CA 94142, USA

Phone: +1(888) – Phanxico (742-6942) Email: info@phanxico.org

 Tại Việt Nam:xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)

CTK: NGUYỄN MINH QUÂN STK: 0381000542289 Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM

VUI LÒNG GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU:Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý vị muốn giúpVÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật.

xin liên hệ với CTV của Hội theo số 0906832354 để biết thêm hoạt động của Hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *