info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Anh Nhum, ung thư miệng đã qua đời

Sau một năm rưỡi chiến đấu với căn bệnh ung thư, và sau 49 năm bị tê liệt đôi chân, lê lết với cuộc sống khó khăn.

Anh Nhum qua đời.

Dưới đây là lần Soeur Ngọc Lan đến thăm và chuyển trao món quà chia sẻ của quý vị Ân nhân gửi đến anh Nhum ngày 03/02/2019

XIN XEM LẠI BÀI VIẾT TRƯỚC VỀ ANH : https://www.facebook.com/PhanxicoCharity/posts/1034465330075089?__tn__=C-R
—————————
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.

📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954,
hoặc Sơ Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *