info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Căn nhà mới khang trang thay cho căn chòi bạt

Niềm vui nói sao hết thành lời 😁👏, khi cơm ăn còn chưa đủ no, chòi ở chưa đủ che nắng- chắn mưa mà nay gia đình anh chị được căn nhà mới để ở.

Căn chòi bạt của gia đình Anh Chị ở trong mấy năm qua

Nhờ sự giúp đỡ của Hội cùng Ân Nhân LIENHUONG PHAM & TRUNG PHAM ROCKVILLE – MD gia đình anh đã có được căn nhà mới khang trang với nhiều niềm vui và lòng tri ân quý vị Ân Nhân.

Cha Phước Thiện- QLCT Nhà tình thương, Sr Đức- CTV của Hội cùng gia đình chị nơi căn nhà mới

Xin xem lại bài viết trước về căn nhà của gia đình Anh chị
https://www.facebook.com/PhanxicoCharity/posts/1117092071812414
————–
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
LÀM ƠN GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU:
Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý vị muốn giúp
VÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954,
hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *