info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 P.O BOX 425120, San Francisco, CA 94142

XIN CHE CHỞ NGƯỜI NỮ LẦM LỠ VÀ TRẺ SƠ SINH

Nạo phá thai và bỏ rơi trẻ sơ sinh trong cộng đồng, là hiện trạng nhức nhối, đau lòng của...

Che chở người nữ lầm lỡ và trẻ sơ sinh

Nạo phá thai và bỏ rơi trẻ sơ sinh trong cộng đồng, là hiện trạng nhức nhối, đau lòng của...