info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

XIN CHE CHỞ NGƯỜI NỮ LẦM LỠ VÀ TRẺ SƠ SINH

Nạo phá thai và bỏ rơi trẻ sơ sinh trong cộng đồng, là hiện trạng nhức nhối, đau lòng của...

XIN CHE CHỞ NGƯỜI NỮ LẦM LỠ VÀ TRẺ SƠ SINH

Nạo phá thai và bỏ rơi trẻ sơ sinh trong cộng đồng, là hiện trạng nhức nhối, đau lòng của...

Che chở người nữ lầm lỡ và trẻ sơ sinh

Nạo phá thai và bỏ rơi trẻ sơ sinh trong cộng đồng, là hiện trạng nhức nhối, đau lòng của...