info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Dự án mua bán tủ, ghế.. giúp 100 người nhận gạo tại Cà Mau

Hội luôn luôn mong muốn dự án này được phát triển tốt đẹp, lâu dài và bền vững, để những nguồn lợi thu được từ dự án sẽ giúp đỡ gạo hàng tháng cho 100 người khuyết tật, neo đơn và mồ côi tại Cà Mau.

Các Cộng tác viên phát gạo cho bà con nghèo tại Cà Mau

Hội đã giúp số tiền là 372.984.780 VNĐ (16.000 USD) để mua bán bàn, tủ, ghế để kiếm lời hằng tháng mua gạo giúp cho 100 gia đình nghèo.

Dự án bắt đầu hoạt động từ giữa tháng 07/2016 và phát gạo cho 100 hộ nghèo từ tháng 09/2016 cho đến tháng 12/2018, tức là 28 tháng. Mua 28 tấn gạo tương đương 284.000.000 VNĐ (12.200 USD) (kể cả vận chuyển).

Bàn ghế được chưng bày để mua bán

Nhưng trong năm 2016 và 2017 tiền lời chỉ có 79.425.900 VNĐ (3.400 USD), Cha Vinh đã dùng Quỹ Bác ái của họ đạo bù vào để mua gạo với tổng số tiền là 160.000.000 VNĐ (6.900 USD).

Dự án đã giúp cho một số người có công việc làm ổn định, có tiền lời để giúp gạo hàng tháng cho người nghèo, già và khuyết tật. Tập cho nhiều người góp phần lo cho người nghèo, khuyết tật, biết sống tình yêu thương.
————–
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
LÀM ƠN GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU:
Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý vị muốn giúp
VÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954,
hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *