info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Dự án phát triển cộng đồng tại Bến Tre

Nhờ dự án Phát triển cộng đồng của Hội tại Bến Tre, mà hơn 200 người nghèo, người neo đơn, khuyết tật tại Chợ Lách, Bến Tre đã được giúp đỡ gạo, tủ thuốc tình thương và nhu yếu phẩm thường xuyên. 👉Xin lắng nghe chia sẻ và tâm tình biết ơn của Sr Thúy Phượng-CTV của Hội tại Bến Tre gửi đến quý vị Ân Nhân HBAP.

Kính xin quý vị Ân Nhân tiếp tục cộng tác với Hội, giúp đỡ cho các chương trình Hội đang và sẽ thực hiện

#duanphattriencongdonghoibacaiphanxico #phattriencongdongtaibentre


CTK: NGUYỄN MINH QUÂN

STK: 0381000542289 Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM

xin liên hệ với CTV của Hội theo số 0906832354 để biết thêm hoạt động của Hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *