info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Gần 1000 bà con nghèo vui mừng được dùng nước sạch

Hội Bác Ái Phanxicô xin chân thành cám ơn Quý Ân Nhân đã giúp Hệ Thống Lọc nước cho gần 1.000 bà con nghèo tại Xã Qui Mông, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái trong quý IV-2018.

Cha Kim Huấn- Quản xứ Lai Châu cùng bà con bên Hệ Thống Lọc Nước mới với bảng tri ân Hội và quý Ân Nhân

Bà con nơi đây chủ yếu là sắc tộc nghèo, khó khăn thiếu thốn trăm bề, do đó bà con đang tận dụng nước khe suối để dùng trong sinh hoạt. Tình trạng sử dụng thuốc trừ cỏ ở đầu nguồn nên các nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng.

Nhờ những chia sẻ từ quý vị Ân nhân, gần 1.000 bà con nơi đây nay đã được khỏe mạnh hơn, an tâm hơn, không còn phải đi xa lấy nước từ khe nước, ao đập,…Không còn phải dùng những nguồn nước ô nhiễm và có khi còn bị khan hiếm.
————–
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
LÀM ƠN GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU:
Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý vị muốn giúp
VÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954,
hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội.

Hội Bác Ái Phanxicô xin chân thành cám ơn Quý Ân Nhân đã giúp Hệ Thống Lọc nước cho gần 1.000 bà con nghèo tại Xã Qui Mông, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái trong quý IV-2018.

Cha Kim Huấn- Quản xứ Lai Châu bên Hệ Thống Lọc Nước mới với bảng tri ân Hội và quý Ân Nhân

Bà con nơi đây chủ yếu là sắc tộc nghèo, khó khăn thiếu thốn trăm bề, do đó bà con đang tận dụng nước khe suối để dùng trong sinh hoạt. Tình trạng sử dụng thuốc trừ cỏ ở đầu nguồn nên các nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng.

Nhờ những chia sẻ từ quý vị Ân nhân, gần 1.000 bà con nơi đây nay đã được khỏe mạnh hơn, an tâm hơn, không còn phải đi xa lấy nước từ khe nước, ao đập,…Không còn phải dùng những nguồn nước ô nhiễm và có khi còn bị khan hiếm.
————–
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
LÀM ƠN GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU:
Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý vị muốn giúp
VÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954,
hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *