info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

GIVE IT UP FOR LENT

Mùa Chay Thánh đang dần khép lại khi chỉ còn ít ngày nữa thôi. 🤔Bạn đã làm được những gì trong Mùa Chay Thánh này.👉Mùa Chay là thời gian để trao ban, đặc biệt là cho người nghèo, người bệnh tật, những mảnh đời bất hạnh. Hãy nhớ những cử chỉ yêu thương của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với người nghèo, những cái hôn ấm áp đối với những người bị thế giới khinh chê và ruồng bỏ. “ Bất cứ điều gì anh em làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta, là anh em đã làm cho chính Ta”.

👉Bạn hãy cùng với Hội Bác Ái Phanxicô, rộng mở con tim 💝, chia sẻ tình thương🤝, hãy sống bốn mươi ngày của ân sủng và phúc lành này như thể đó là mùa Chay cuối cùng trong đời ta! Cuộc sống chúng ta rất ngắn ngủi và thời gian trôi đi thật nhanh như kim đồng hồ ⌚️chẳng bao giờ quay ngược lại.

Challenge yourself to go without something for 40 days this Lent, raise money for Hoi Bac Ai Phanxico Charity and help bring an end to poverty.Work with us to feed orphans, lepers and the disabled. Fight with us to end poverty. From saving the unborn to responding to natural disaster emergencies, from building houses to clean water filtration systems for entire villages, we fight poverty’s causes.By giving up a little luxury this Lent, you can join the fight. Turn what you are giving up into a meaningful sacrifice to help those who are truly in need. Caramel lattes, chocolate candies, beers, pleasureful delights? Whatever you choose to give up this Lent, get your friends and family to sponsor you, and help change lives around the world!

https://www.facebook.com/donate/177871397121885/1640355839486032/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *