info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Ngày thứ hai của Đại Hội

Khởi đầu cho ngày thứ 2 của Đại Hội là Thánh lễ cầu nguyện cho Quý Vị Ân Nhân, sau đó có các Hội Thảo theo từng chủ đề: Cách thức hoạt động của Hội Bác Ái Phanxicô, tình trạng nghèo khó của từng khu vực tại Việt Nam năm 2019, chương trình Nhịp cầu mồ côi, chương trình huấn luyện chuyên môn.

Quý Cha, Quý Soeurs, quý Thầy, Ni cô, Thượng Tọa tham dự Đại Hội

Các chủ đề được các Thuyết trình viên là Quý Cha, quý Soeurs quản lý một số chương trình của Hội, chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, một số nhân viên văn phòng của Hội. Mỗi người thuyết trình theo từng chủ đề thuộc lĩnh vực mình đang phụ trách.

Soeurs QLDA, anh Giám đốc điều hành, chị Chủ tịch HĐQT đang thuyết trình và giải đáp thắc mắc của mọi người

————————–
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
LÀM ƠN GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU:
Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý vị muốn giúp
VÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954, hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *