info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

NHỮNG THÂN PHẬN KHỐN CÙNG

Họ là những hoàn cảnh rất khó khăn, rơi vào nước đường cùng. Thể trạng của họ là bị mù, liệt, Down, vợ chết vì covid chồng nuôi 3 đứa con bằng nghề nhặt ve chai,…

Chú bị khuyết tật, không có nhà ở, bán vé số để mưu sinh mỗi ngày

🙏Kính xin quý vị Ân Nhân thương xót, sẻ chia, cứu đói những thân phận khốn cùng, giúp họ vơi bớt đi phần nào khó khăn của cuộc sống.

#nguoikhuyettathoibacaiphanxico#nguoikhuyettat

https://www.facebook.com/donate/1161580801370189/

———

Mọi đóng góp của quý vị đều được trân trọng và được chuyển trực tiếp đến những người nghèo nhất đang cần sự giúp đỡ.

Tất cả các khoản đóng góp đều được khấu trừ thuế (chỉ ở Hoa Kỳ) và sẽ được chuyển trực tiếp cho các dự án từ thiện.

📣Tại Hoa Kỳ (các khoản đóng góp được miễn thuế), Canada, Châu Âu và Úc Giúp đỡ người nghèo bằng cách quyên góp qua Facebook hoặc Trang web của chúng tôi, hoặc gửi séc đến Hoi tại Phanxico Charity 1081 Memorex Dr. Santa Clara, Ca 95050, USA

** Vui lòng cung cấp cho chúng tôi địa chỉ và tên của bạn để chúng tôi có thể gửi cho bạn biên lai đã khấu trừ thuế.

Điện thoại: +1 (888) – Phanxico (742-6942) Email: info@phanxico.org

📣 Tại Việt Nam: xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản: Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam) CTK: NGUYỄN MINH QUÂNSTK: 0381000542289Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM

LÀM ƠN GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU: Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý muốn giúp VÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật.

xin liên hệ với CTV của Hội theo số 0906832354 để biết thêm hoạt động của Hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *