info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Thay lời tri ân của Sr Diệu gửi đến quý Ân Nhân

Kính thưa quý vị Ân Nhân, sau khi Hội đưa thông tin về hoàn cảnh Sr Maria Nguyễn Thị Diệu, bị ung thư Tủy. Đã có rất nhiều Ân Nhân trực tiếp quyên góp qua Hội để gửi đến giúp Sr Diêu, và cũng có rất nhiều Ân Nhân đã liên lạc với Hội xin thông tin để trực tiếp đến thăm và chia sẻ cho Sr Diệu.

Sr Hiến đại diện Hội trao món quà yêu thương của quý Ân Nhân dến sr Diệu

Sáng hôm nay, Hội Bác Ái Phanxicô đã trao tận tay Sr Diệu số tiền 68.000.000 VNĐ ($3.000 USD), cùng với số tiền mà nhiều Ân Nhân đã trực tiếp giúp đỡ Sr Diệu thì hiện tại đã đủ chi phí cho Sr Diệu thay tủy, nên Hội ngưng việc xin giúp đỡ Sr Diệu. Xin quý vị cũng thương tiếp tục quan tâm, chia sẻ đến các hoàn cảnh khó khăn mà Hội Bác Ái Phanxicô đang giúp đỡ.

Thư cảm ơn của Sr Lan_ phụ trách cộng đoàn thay lời sr Diệu cám ơn Hội và quý Ân Nhân

Thay lời cho Sr Diệu, Hội xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý vị Ân Nhân, những món quà yêu thương của quý vị Ân Nhân giúp cho Sr Diệu là sự quan tâm, chia sẻ, niềm khích lệ nâng đỡ tinh thần cho Sr Diệu để Sr có điều kiện, niềm tin và hy vọng vào ca ghép tủy sắp tới.

Ca ghép tủy của Sr Diệu dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 tới đây. Xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho Sr Diệu.
Và dưới đây là hình ảnh cũng như thư cảm ơn của Sr Nguyễn Thị Lan (Sr phụ trách cộng đoàn nơi Sr Diệu đang ở).

XIN XEM LẠI BÀI VIẾT TRƯỚC VỀ SR DIỆU:
https://www.facebook.com/PhanxicoCharity/posts/1211843159003971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *