info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

TÌNH YÊU TRAO ĐI SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC

Hội Bác Ái Phanxico xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân đã luôn đồng hành cùng với Hội trong việc giúp đỡ các bệnh nhân Phong – Cùi, đặc biệt nhờ sự giúp đỡ và chia sẻ của ân nhân Tuyết Nguyễn (USA) đã chia sẻ cho các bệnh nhân nhân dịp Tết Nguyên Đán 2018 vừa qua.

                   

Xin trân trọng mọi đóng góp, tin tưởng và quan tâm của quý vị đã gửi về cho Hội Bác Ái Phanxico tại Hoa Kỳ và tại Việt Nam.

Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.

All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org

📣 Tại Hoa Kỳ:
Mọi đóng góp đều cao quý và có khấu trừ thuế
Xin Quý Vị vui lòng gửi ngân phiếu về.
Hội Bác Ái Phanxicô,
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
hoặc gọi điện thoại số +1 (415) 744-1491
MEMO: GIÚP CHƯƠNG TRÌNH PHONG CÙI
hoặc e-mail: info@HoiBacAiPhanxico.us để biết thêm chi tiết.

📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
NỘI DUNG: GIÚP CHƯƠNG TRÌNH PHONG CÙI
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954, hoặc Sr Ngọc Lan theo số 01207284389 / 0971927643 để biết thêm hoạt động của Hội

Chân thành cảm ơn quý vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *