info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

XIN GIÚP NƯỚC SẠCH CHO BÀ CON NGHÈO

Đời sống kinh tế của bà con nghèo nơi vùng xa xôi hẻo lánh còn rất khó khăn và lạc hậu, thiếu thốn các nhu yếu phẩm. Cuộc sống hàng ngày gắn liền với việc canh tác nương rẫy, phụ thuộc vào thời tiết và nguồn nước tự nhiên. Họ chỉ lo sao cho được có miếng ăn từng ngày 😢.


Hàng ngày, dân làng phải đi xa lên núi hoặc xuống khe suối để lấy nước về uống. Hoặc nơi vùng sông nước thì dùng nước sông để sinh hoạt. Bên cạnh sự thiếu văn minh và đời sống thiếu thốn vật chất, thì vấn đề an toàn nguồn nước sinh hoạt là trở nên mối ưu tư lớn trong sự phát triển sự sống và sinh hoạt cộng đồng của bà con nghèo.


🙏Kính xin quý vị Ân Nhân cộng tác với Hội giúp Hệ thống lọc nước, giếng nước cho bà con nghèo vùng xa xôi hẻo lánh.

#nuocsach #hethonglocnuochoibacaiphanxico #giengnuochoibacaiphanxico

———

Mọi đóng góp của quý vị đều được trân trọng và được chuyển trực tiếp đến những người nghèo nhất đang cần sự giúp đỡ.

Tất cả các khoản đóng góp đều được khấu trừ thuế (chỉ ở Hoa Kỳ) và sẽ được chuyển trực tiếp cho các dự án từ thiện.

📣Tại Hoa Kỳ (các khoản đóng góp được miễn thuế), Canada, Châu Âu và Úc Giúp đỡ người nghèo bằng cách quyên góp qua Facebook hoặc Trang web của chúng tôi, hoặc gửi séc đến Hoi tại Phanxico Charity 1081 Memorex Dr. Santa Clara, Ca 95050, USA

** Vui lòng cung cấp cho chúng tôi địa chỉ và tên của bạn để chúng tôi có thể gửi cho bạn biên lai đã khấu trừ thuế.

Điện thoại: +1 (888) – Phanxico (742-6942) Email: info@phanxico.org

📣 Tại Việt Nam: xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản: Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam) CTK: NGUYỄN MINH QUÂNSTK: 0381000542289Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM

LÀM ƠN GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU: Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý muốn giúp VÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật.

xin liên hệ với CTV của Hội theo số 0906832354 để biết thêm hoạt động của Hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *