info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

XIN HÃY CHIA SẺ, DÙ CHỈ LÀ “MẨU BÁNH CÒN DƯ”

Chẳng biết khi nào đại dịch mới kết thúc, nhưng những tin nhắn cầu cứu, những cuộc gọi xin trợ giúp vẫn liên tục được gửi đến Hội, hay đến quý Srs dòng Đa Minh Rosa Lima, đến quý Cha-Thầy dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, đến quý Srs dòng Phaolo,.. những nơi mà Hội đang cộng tác cứu trợ Covid😓.

Tin nhắn của chị phụ trách mái ấm Đồng Cảm gửi cầu cứu mái ấm

“Ta lấy đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,6) khi lương thực đã gần cạn, mà lời thúc giục “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13.) ngày càng cần kíp hơn? Lại thao thức, lại tìm kiếm..

Một trong rất nhiều tin nhắn gửi đến Hội để mong được cứu giúp kịp thời

🙏Xin quý vị ân nhân tiếp tục thương đến những anh chị em này, họ đang rất đói, rất khổ. Dù chỉ là “những mẩu bánh còn dư”, xin hãy gom góp lại, vì số dư đó có thể cứu giúp được số đông anh chị em nghèo khổ có bữa no trong giai đoạn cực khổ này.

#cuutrocovid#cuutrocovidhoibacaiphanxico

—————-

Mọi đóng góp của quý vị đều trân quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay những người nghèo nhất đang cần sự giúp đỡ.

All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects

. In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia

Help the poor by donating via PayPal, or contact us atPhanxico CharityP.O. Box 425120, San Francisco, CA 94142, USA

Phone: +1(888) – Phanxico (742-6942) Email: info@phanxico.org

 Tại Việt Nam:xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)

CTK: NGUYỄN MINH QUÂN STK: 0381000542289 Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM

VUI LÒNG GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU:Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý vị muốn giúpVÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật.

xin liên hệ với CTV của Hội theo số 0906832354 để biết thêm hoạt động của Hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *