info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Donate on #Giving Tuesday Nov. 27 to get your donation matched on Facebook

[:vi]

Ngày 27/11 này, Facebook và PayPal sẽ hợp tác để cùng nhân đôi số tiền đóng góp của Quý Vị thông qua Facebook. Thông tin chi tiết về chương trình

Cách thức giúp đỡ

Hội đang rất cần sự giúp đỡ. Quý vị có thể đóng góp trên trang Facebook của Hội vào ngày 27/11 hoặc tạo fundraiser cho ngày này.

Đóng góp trên Facebook

Tạo Fundraiser 

Mọi đóng góp đều được khấu trừ thuế và chuyển thẳng về Việt Nam để giúp các em mồ côi khuyết tật. Mỗi một đồng đều có thể giúp các em được thực phẩm và được đến trường.

Hội Bác Ái Phanxicô – Franciscan Charity

[:en]

We have some exciting news! In honor of #GivingTuesday, Facebook is partnering with PayPal to match donations up to $7 million total to U.S. nonprofits on Facebook. Match details

How can you help?

As a supporter of Hoi Bac Ai Phanxico – Franciscan Charity, we need your help. Create a Facebook fundraiser and share it with your friends on #GivingTuesday. Creating a fundraiser is easy and we welcome fundraisers with any goal amount.

Donate on Facebook

Start a Fundraiser

Where will the money raised will go?

All donations are tax-deductible and are will go directly to charitable projects. Every $1 donated will support an orphan with food and school.

Thank you for your support!

Hoi Bac Ai Phanxico – Franciscan Charity

[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *