info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Tứ vô lượng tâm 2

“Tứ Vô Lượng Tâm”, tức là “bốn món tâm rộng lớn không lường được”, đó là các tâm “Từ, Bi, Hỷ, Xả”.

Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Đức Phật dạy người Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm.

XIN XEM LẠI VIDEO VÀ BÀI VIẾT TRƯỚC :

https://www.facebook.com/PhanxicoCharity/posts/979969338858022?__xts__%5B0%5D=68.ARAytqYrTIrMjBa_rl0zYdc1XcoqPWTvO4jwlgZHfZC_ljAYNtflmM2Q0s55B14Ehn-6rlbtvDuht2Zq7jzoGG38lPLrBVnZuQiNh1Ax0rvAhANsPJjNeP4oKrUJa_nbGh_yp0QIQKsGozFbQ-OqII8GFDXR5Tndzyo7KcXuV03UVK9nmFqJ0ukaOeB6aYsrmehj-VIpwP_WDfm5NTgcYF1ee7wH418anr5zbSorV7-Po6SjOsKw1aRYm7uAy4Gs-wYzm5XaYMMtAYgRdbts1wa2PVWD1LBTCndNXCsRqAYSJcBkARzIM8qgrAyOmDe1GZVzQGoM76JCCrOMwGw8J92FpG4PjcDzoVtOYYLe3wD_GPpFbpnx7T4vQQ&__tn__=C-R
—————————-
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954, hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội.
Kính chúc quý vị ngày mới nhiều niềm vui, may mắn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *