info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Nghẹn ngào lời tri ân

Nhờ những chia sẻ yêu thương của quý vị ân nhân, cậu bé Khơ me đã có được chiếc áo cuối đời, con đã ra đi trong thanh thản

bé nằm đó, thanh thản nhẹ nhàng sau những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật

Số tiền quý vị ân nhân giúp đỡ cho bé, đã được Hội chuyển đến cho gia đình bé, để lo liệu tang lễ cho bé và bé đã được đem hỏa thiêu và gửi vào chùa Hang Mũi Nai, Hà Tiên.

Em nằm trong chiếc áo cuối đời đã được quý ân nhân giúp đỡ

Không lời nào có thể nói hết được tâm tình tri ân của gia đình bé, khi bế tắc, không biết chạy đâu ra để mua cho bé được chiếc quan tài, thì nhờ quý vị ân nhân bé đã được có chiếc áo cuối đời.

XIN XEM LẠI BÀI VIẾT TRƯỚC VỀ BÉ:
https://www.facebook.com/PhanxicoCharity/posts/1006751182846504?__xts__%5B0%5D=68.ARBXr3PWqZsOVzNL3GKBqbHKtlYz8eQ5SKF6zHUESXdQ8VbhZL0Y02dhvlXmGNstyrdHbIngYDnXhDAJi31UMcdxzeBc1zrxPw06gCr-WM9ylfRl0PPCVzJdqsCAIej4R19V7DEW2SzbzqcgFs0u4z3zFu8uCdTMCmWkO_DCJsVisGLJCCsppBfgCrncsfVoj7I4DgKfTq5GeiLYtWq8CqgIujU1YQbRQxH6pVARKjvbJ9gI_jCiDgIaeLfTO42c0XYyIgGCYFGIM2q4fZcUSp-h6DjeTOy-tePhvJR1wIxfiRJ7hUUl3ocUpBqo97QyO0YHNxWwDgg3ZNactI85c6hgDg&__tn__=C-R
—————————-
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.

📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954,
hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội.
Kính chúc quý vị ngày mới nhiều niềm vui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *