info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Nước sạch đã đến buôn làng em

Nhờ những chia sẻ từ quý vị Ân nhân, cả một Buôn Làng ở xã Hơmoong, Sa Thầy, Kontum được sử dụng một hệ thống lọc nước như thế này. Mùa Xuân thật sự đến với người dân ở đây.

Cha Phong (quản lý chương trình) cùng các CTV đang lắp đặt hệ thống nước lọc cho bà con

Niềm vui mừng hạnh phúc, khi bà con nay được khỏe mạnh hơn, an tâm hơn. Bà con sắc tộc không còn phải đi xa lấy nước từ khe nước, ao đập,…Không còn phải dùng những nguồn nước ô nhiễm và có khi còn bị khan hiếm.Chân thành cảm tạ quý vị với lòng tri ân.

Bà con phấn khởi, vui mừng đến lấy nước sạch về uống

Rất mong quý vị gần xa tiếp tục đem mùa xuân đến những người dân nghèo để họ có được nguồn nước sạch để ăn uống.
—————————-
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954, hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *