info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

Tri ân Ân Nhân giúp chương trình Phát triển cộng đồng

[:vi]

ừ dự án chạy xe ôm, buôn bán nhỏ lẻ, mua bán bàn ghế, nuôi trồng trong chương trình phát triển cộng đồng của Hội Bác Ái Phanxicô, thực hiện tại Cà Mau.

Bà con nghèo, người già neo đơn đến nhận gạo tình thương

Hàng quý có hơn 200 bà con nghèo, khuyết tật, không có khả năng lao động tại Cà Mau đã được giúp đỡ gạo đều đặn hàng quý 😁, giúp họ vơi bớt được bao lo âu của cuộc sống nhiều khó khăn, thiếu thốn 😊🤗🥰.

Những bao gạo đã được chuẩn bị sẵn để trao đến tay bà con

————–
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
LÀM ƠN GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU:
Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý vị muốn giúp
VÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954,
hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội.

[:en]ừ dự án chạy xe ôm, buôn bán nhỏ lẻ, mua bán bàn ghế, nuôi trồng trong chương trình phát triển cộng đồng của Hội Bác Ái Phanxicô, thực hiện tại Cà Mau.

Bà con nghèo, người già neo đơn đến nhận gạo tình thương

Hàng quý có hơn 200 bà con nghèo, khuyết tật, không có khả năng lao động tại Cà Mau đã được giúp đỡ gạo đều đặn hàng quý 😁, giúp họ vơi bớt được bao lo âu của cuộc sống nhiều khó khăn, thiếu thốn 😊🤗🥰.

Những bao gạo đã được chuẩn bị sẵn để trao đến tay bà con

————–
Mọi đóng góp của quý vị đều cao quý và được Hội chuyển trực tiếp đến tay người nhận.
All donations are tax-deductible (U.S only) and will go directly to charitable projects.
📣 In the USA (donations are tax-deductible), Canada, Europe and Australia
Help the poor by donating via PayPal, or contact us at
Phanxico Charity
PO BOX 425120
San Francisco, CA 94142
Tel. +1 (415) 744-1491
Email: info@HoiBacAiPhanxico.org
📣 Tại Việt Nam:
xin quý vị vui lòng đóng góp vào số tài khoản:
Cha Giuse Nguyễn Minh Quân (Cộng Tác Viên Hội Bác Ái Phanxico Tại Việt Nam)
CTK: NGUYỄN MINH QUÂN
STK: 0381000542289
LÀM ƠN GHI RÕ NỘI DUNG THEO MẪU SAU:
Tên Quý Vị, SĐT, chương trình quý vị muốn giúp
VÍ DỤ: Nguyễn Văn A, 0989 999 999, ủng hộ người khuyết tật
Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM
xin liên hệ với Cha Quân theo số Điện thoại: 0902544954,
hoặc Sr Ngọc Lan theo số 0707284389 để biết thêm hoạt động của Hội.
[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *