info@phanxico.org +1 (888) 742-6942 1081 Memorex Dr. Santa Clara, CA 95050

MỘT TRÁI TIM ❤ ĐÃ ĐƯỢC HỒI SINH

Mới đây, chị Linh đã được Hội giúp phẫu thuật tim thành công. Sức khỏe chị đã phục hồi tốt, chị đã quay về với công việc bán trà đá lề đường của mình, và có sức khỏe để chăm sóc chồng con.Xin chân thành tri ân quý vị Ân Nhân đã giúp đỡ cho chương trình phẫu thuật tim miễn phí của Hội Bác Ái Phanxicô.

Chị Linh sau khi đã được phẫu thuật tim

🙏Xin quý vị tiếp tục rộng tay chia sẻ để Hội tiếp tục có thể cứu lấy những trái tim.

XIN XEM LẠI BÀI VIẾT TRƯỚC VỀ CHỊ LINH:

https://www.facebook.com/PhanxicoCharity/posts/1691435117711437

#phauthuattimmienphihoibacaiphanxico#motim

————

CTK: NGUYỄN MINH QUÂN STK: 0381000542289

Ngân hàng Vietcombank – CN Thủ Đức, Tp HCM

xin liên hệ với CTV của Hội theo số 0906832354 để biết thêm hoạt động của Hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *